Aikataulu syksy 2010
Päivitetty 14.11.2010/JT
Pvm
Klo
Toteutus ja paikka
Opintojakso
Aihe
Luennoitsija
Ke 1.9.
10.15-13.45
Lähi
opetus
KTK218 (10-12)
KTK207 ja KTK138 (12-14)
Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa
Orientoituminen koulutusteknologian perusopintoihin (lyhyt johdatus portfoliotyöskentelyyn) + Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa –kurssin aloitus (verkkoympäristöön tutustuminen: wiki ja blogi)
Essi Vuopala ja Jaana Tolonen
Ke 8.9. Apukahvit klo 13-14 (KTK219)
Ke 8.9.
14.00- 15.30
Luento
KTK305
KT muuttuvassa yhteiskunnassa
Teema 1: Miksi koulutusteknologiaa: oppimisteorian näkökulma
Essi Vuopala
Ke 15.9.
14.00-15.30
Luento KK103
KT muuttuvassa yhteiskunnassa
Teema 2: Miksi koulutusteknologiaa: Alan strategiset linjaukset
Jaana Tolonen
Ke 22.9. Apukahvit klo 13-14 (KTK)
Ke 22.9.
14.00-15.30
Luento KTK303
KT muuttuvassa yhteiskunnassa
Teema 3: TVT koulun arjessa
Raisa Suominen
Ke 29.9.
14.00-15.30
Luento KK103
KT muuttuvassa yhteiskunnassa
Teema 4: Opettajan yhteisöllinen asiantuntijuus
Niina Impiö
Yhteisöllisen työskentelyn vaihe vko 40-44 (4.10.-22.10. ja 1.-5.11.)
Vko 40: Ryhmien muodostus, lähdemateriaaliin tutustuminen
Ke 6.10. Apukahvit klo 13-14 (KTK 219)
Vko 41: Artikkelin rungon laatiminen ja kirjoitustyön aloittaminen
Vko 42: Kirjoitustyö
Ke 20.10. Apukahvit klo 13-14 (KTK 219)
Vko 44: Artikkelin viimeistely, deadline pe 5.11.
Ke 3.11. Apukahvit klo 13-14 (KTK 219)
Ti 9.11.
10.15-11.45
Harjoitukset
KTK207
Digitaalinen portfolio oppimisen tukena-taitotyöpajat
Kurssin kuvaus ja tavoitteet
Projektinhallintaohjelmat
Dokumenttien jakaminen
Miisa Brännfors
Jaana Tolonen
Ke 10.11
14.00-15.30
Luento KTK 140
Projektiopiskelu
Johdatus projektiopiskeluun
Pirkko Hyvönen, Essi Vuopala
Ti 16.11
10.15-11.45
Ryhmä I: Lähiopetus KTK 215
KT muuttuvassa yhteiskunnassa
Tentti
Essi Vuopala
Ti 16.11
12.15-13.45
Ryhmä II: LähiopetuKTK 215
KT muuttuvassa yhteiskunnassa
Tentti
Essi Vuopala
Ke 17.11
12.15-15.45
Harjoitukset KTK206(12-14)
KTK138 (14-16)
Taitotyöpajat
Wikit, blogit, mikroblogit
RSS-syötteet 2h
Älytaulu eli Smartboard 2h
Miisa Brännfors Jaana Tolonen
Ti 23.11
10.15-13.45
Harjoituk-set KTK207
Taitotyöpajat
Viestintä
ACP, Skype, Messenger
videoneuvottelu 2h
Hot potatoes 2h
Miisa Brännfors Jaana Tolonen
Ke 24.11
12.15-15.45
Harjoituk-set KTK206 (12-14)
KTK138 (14-16)
Taitotyöpajat
C4LPT (http://c4lpt.co.uk/recommended/top100-2010.html) 2 h
Miellekarttaohjelmat 2h
Miisa Brännfors Jaana Tolonen
Ti 30.11
10.15-13.45
Harjoitukset KTK138
Taitotyöpajat
Kuvankäsittely 2h
Äänenkäsittely 2h
Miisa Brännfors Jaana Tolonen
Ke 1.12
12.15-15.45
Harjoituk-set KTK138
Taitotyöpajat
Videointi ja videonkäsittely 4h
Miisa Brännfors Jaana Tolonen
Ti 7.12
10.15-13.45
Harjoitukset KTK138 (10-12)
KTK206(14-16)
Taitotyöpajat
Multimedia ja oppiminen,
multimediaesityksen käsikirjoittaminen
1h (luento)
PhotoStory 3h
Jaana Tolonen
Miisa Brännfors
Ke 8.12.
12.15-15.30
Luento ja pienryhmä-työskentelyä KTK305
Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltaminseen
Orientaatio opintojaksoon (sis. johdatus digitarinoihin) ja ensimmäisen PBL-tapauksen avaus
Essi Vuopala ja Jaana Tolonen
Ti 14.12
10.15-11.45
Pienryhmä-työskentelyä KTK117
Pedagogisia näkökulmia…
Ryhmä I: PBL-tapauksen purku
Essi Vuopala
Ti 14.12
10.15-11.45
Pienryhmä-työskentelyä KTK117
Pedagogisia näkökulmia…
Ryhmä II: PBL-tapauksen purku
Essi Vuopala
Apuglögit to 16.12 klo 13-14 (KTK 219)
Apukahvit, teemat
8.9. blogi/wiki-opastusta
22.9. Knoliin tutustuminen
6.10. verkkokirjoittaminen (Jaana Tolonen)
15.12. opintojen arviointia