Date and theme
Content
Material
Week 9: Starting up the course
 • Getting familiar with the course environments Moodle and Wikispaces
 • Start-up videoconference on Thursday 3.3.2011 at 8am-10am
 • Get to know each other: warm-up discussion with Finnish and Estonian students (in Moodle)
Finnish students: Course description
Weeks 10-11: Joint discussion about designing a web course
 • Small groups: discussion about working methods and edit own wiki-site. Discussion about the topic of webcourse
 • Joint discussion in Moodle
 • Warm-up discussion continues
Videoclip in Moodle/Wiki: How to design a web course (Essi Vuopala) + slides:
Week 12: Pedagogical script of the course
 • Subject: Web-based communication
 • Producing pedagogical script, points 1-5
Videoclip in Moodle/wiki: Computer-mediated communication (Piret Luik) + slides:
Pedagogical script -form:
Verkko-opetuksen työkalupakki, osa II
Complementary material:
· Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena
· Verkkovelho -suunnittelutyökalu
· Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa –kurssin tiedekirja
Week 13: Pedagogical script of the course
 • Subject: Activating teaching methods
 • Subject: How to evaluate learning in TEL –environment?
 • Producing pedagogical script for the course (points 6 and 7)
Video clip in wiki: Activating teaching methods (Anu Ylitalo/in Finnish) + slides:
Video clip in Moodle/wiki: How to evaluate learning in TEL –environment? (Essi Vuopala) + slides:
Pedagogical script –form:
Complementary material:
· Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena
· Pedagogisia näkökumia tvt:n soveltamiseen –kurssin ohjaukseen liittyvä materiaali
Week 14: Evaluation of pedagogical decisions
 • Evaluation discussion in Moodle about pedagogical decisions
Instructions to evaluation discussion
Week 15: Technical script
 • Subject: How to design and build technological learning environment? How to choose appropriate technology/media?
 • Producing a technical script (points 1-3)
Video clip: Teknologiavalinnat verkkokurssilla (Jari Laru) + slides
Technical script –form:
· Anderson, T. et al. (2005). Part 3, chapter 7
· Koli, H. & Silander, P. Verkko-opetuksen työkalupakki, luvut 3 ja 9

Complementary material
· Saarinen, J. (2002). Verkko-oppimisympäristöt
· Softaräätäli –verkkoympäristöjen arviointiopas
· Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena
· Käytettävään verkkoympäristöön liittyvät ohjeet/oppaat
Week 16: Technical script
 • Subject: How to produce digital learning material? Content production, pedagogical usability
 • Producing technological script for the course (points 4-5)
Technical script –form:
Verkkomateriaali: Sisällöntuotannon välineet II
Week 17: Building up web environment
 • Building up the web-environment based on the pedagogical and technological scripts.
Instructions how to build a web environment (in Finnish):
Whole course material
Week 18: Evaluation
 • Joint peer evaluation of the web-courses
Evaluation matrix:
Complementary material
ARVO –verkkokurssin arviointityökalu
Week 19: Finalizing the web course
 • Finalizing the courses based on the peer feedback

Week 20: Summing up the course
 • Teacher evaluations
 • Conclusion of the course: joint evaluation discussion in Moodle
Kriteerit kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen:

Points! Joint study phases are marked with red

<-- Back to main page of Designing TEL -course