Toimeksiantaja:
Innowise, Harto Pönkä

Projektityöntekijät:
Pauliina Saarijärvi, projektipäällikkö
Saara Tikkanen
Heidi Vuoma
Riikka Suominen

Ohjaaja LET-tiimissä:
Essi Vuopala
Raportit:

Projektiesitys
Projektisuunnitelma
Väliraportti
Posteri
Loppuraportti

Loppuraportin liitteet:
Opettajien kysely
Oppilaiden kyselyPalavereiden muistiot:

Aloituspalaveri (24.11.2010)
Ohjausryhmän palaveri (28.1.2011)
Yhteistyöpalaveri (11.2.2011)Varsinaiseen projektinhallintaan käytämme suljettua Purot.net-wikiä. :)


<-- Projektiopiskelu -kurssin pääsivulle