banneri4.jpg
Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa, lv. 2010-2011
Yhteisöllisen työskentelyn vaihe
Arviointikriteerit

Yhteisöllistä työskentelyvaihetta arvioitaessa huomiota kiinnitetään sekä ryhmän työskentelyprosessiin että lopputuotokseen eli yhdessä kirjoitettuun tiedekirja-artikkeliin

Arvioinnin kohteena ovat erityisesti seuraavat osa-alueet:

1. Ryhmän jäsenten osallistuminen oman kirjoittajaryhmän työskentelyyn.
Osallistumista arvioitaessa huomiota kiinnitetään erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
 • yhteiseen keskusteluun ja päätöksentekoon osallistuminen sekä
 • materiaalin kirjoittamiseen osallistuminen.

2. Yhteisöllisesti tuotettu artikkeli.
Materiaalia arvioitaessa huomiota kiinnitetään erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
 • materiaalin rakenne
  • tekstin luettavuus, johdonmukaisuus, selkeys,
  • materiaalista löytyy johdanto, käsittelyosa, pohdinta sekä lähdeluettelo
 • materiaalin sisältö
  • aiheen valinnan perustelut, aiheessa pitäytyminen
  • lähdemateriaalin huomioiminen sisällöissä
  • kirjoitusotteen tieteellisyys, omakohtaisuus ja pohdiskeleva ote
 • materiaalin ulkoasu ja tekninen toimivuus
  • ulkoasun selkeys, yhdenmukaisuus,
  • kuvien, kaavioiden yms. käyttö sisältöjen tukena (mm. havainnollistaminen)
  • linkkien ym. elementtien toimivuus
 • lähteiden käyttö
  • lähteiden relevanttius ja monipuolisuus
  • sisäviitteiden merkitseminen
  • lähdeluettelon asianmukaisuus

<-- Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa -kurssin etusivulle