Digitarinatyöskentelyn eteneminen 14.2. – 1.3.

Perehdy huolella ohjeisiin!

 • Digitarina on Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen –kurssin päättösuoritus, jossa esitetään tiivistetysti ko. opintojaksolla opitut sisällöt.
 • Digitarinatyöskentely koostuu kahdesta osasta: 1) opiskelijan henkilökohtaisesta reflektiosta ja 2) tuutorryhmittäin toteutettavasta digitarinasta.
 • Opiskelijan henkilökohtainen reflektio toteutetaan omassa blogissa ja reflektiota varten kullekin työskentelyviikolle (viikot 7-9) annetaan erilliset reflektiokysymykset. Reflektiokysymykset julkaistaan kurssiwikin etusivulla perjantaisin (viikon 6 perjantaina julkaistaan viikon 7 reflektiokysymykset jne.).
 • Jotta digitarinan yhteisöllinen tuottaminen etenee sujuvasti, on kullekin opiskelijalle annettu tietty rooli, josta käsin hän osallistuu työskentelyyn. Roolit on kuvattu alla (roolijako tuutorryhmien omilla wikisivuilla). HUOM! Roolituksesta huolimatta ryhmä keskustelee yhteisesti digitarinan sisällöistä, mediavalinnoista jne., mutta rooli kertoo, kenellä on viime kädessä vastuu tietyn osa-alueen toteutumisesta.

Digitarinan yhteisöllinen tuottaminen etenee seuraavasti:
 • ma 14.2.- pe 18.2.: Aiheen valinta, digitarinan käsikirjoitus ja mediavalinnat/materiaali
  • Tuutorryhmä sopii työskentelytavoistaan (face-to-face, ACP, kurssiwiki, sähköposti…) ja työnjaosta. Ryhmä tutustuu roolijakoon oman tuutorryhmän wikisivulla.
  • Digitarinan käsikirjoittaminen: Mikä on digitarinan keskeinen sanoma/sisältö? Miten tarina etenee? Ks. apukahvien ohjeet digitarinan käsikirjoittamiseen.
  • Mediavalinnat/materiaali: Millaista materiaalia tarvitaan? (ks. apukahvien materiaali)
 • ma 21.2.- pe 25.2.: Digitarinan tekninen toteutus
 • ma 28.2.: Digitarinan viimeistely
 • ti 1.3.: Digitarinoiden esittäminen päätösseminaarissa
  • Päätösseminaari, 1.3. klo 10.15 – n. 12.15
  • Ryhmät valmistautuvat esittämään omat digitarinansa sekä perustelut, miksi esitettävät sisällöt on valittu tarinaan. Ryhmät myös tiivistävät suullisesti kurssin aikana oppimansa keskeiset sisällöt.
  • Aikaa n. 45 min./ryhmä
  • Lopuksi palaute-/arviointikeskustelu


Roolitus digitarinaprojektissa
”Reflektori” = reflektoi omaa oppimistaan tarinan avulla prosessin kaikissa vaiheissa hyödyntäen aktiivisesti apukysymyksiä, omia havaintoja, tuntemuksia ja oivalluksia (kaikki ryhmän jäsenet)

”Projektipäällikkö” = toimii vastuullisena vetäjänä ja koordinoijana projektissa
”Käsikirjoittaja” = kirjoittaa sisällön (synopsis) digitarinaan ja miettii sisällön esitystavan ja rakenteen
”Kuvaaja/ kuvankäsittelijä” = suunnittelee kuvamateriaalin, kuvien ottamisen ja työstämisen esitettävään muotoon
”Graafikko” = graafisten elementtien suunnittelu ja toteutus
”Videosuunnittelija” = suunnittelee sisällön ja ohjaa kuvamateriaalin kuvaamisen ja toteutuksen
”Äänisuunnittelija” = suunnittelee materiaalin äänimaailman
”Narraattori” = puhuu ja äänittää digitarinan oman äänen osuudet, narraation
”Kuvakäsikirjoittaja” = tekee digitarinan kuvakäsikirjoituksen
”Visualisti” = toimii projektin taiteellisena johtajana sekä suunnittelijana, kokoaa valmiiksi lopullisen tuotoksen
”Tietoliikennevastaava” = vastaa materiaalin toimivuudesta verkkoympäristössä (wiki) ja huolehtii palautetilaisuudessa materiaalin toimivuudesta esityksen aikana (äänilaitteiden ja MediaPlayerin toimivuus)

<-- Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen -kurssin pääsivulle