banneri4.jpg

Tämä on Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusteknologian perusopintojen wiki-sivusto.

Opintokokonaisuuden järjestää Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö.

Tieteenalana koulutusteknologia on tulevaisuusorientoitunutta. Koulutusteknologian opintojen tavoitteena on tuottaa kasvatustieteeseen pohjautuvaa tieto- ja viestintätekniikan pedagogista asiantuntijuutta. Koulutusteknologiassa yhdistyvät ajankohtainen tutkimustieto oppimisesta ja koulutuksesta tavoilla, joilla valmistaudutaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Opinnoissamme korostuvat mm. yhteisöllinen tiedonrakentaminen, oppimisen itsesäätely sekä tiederajat ylittävät lähestymistavat. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti sosiaalisen median sovelluksia ja ympäristöjä.

Tästä wikistä löydät perusopintojen kurssien työtilat.

Ilmoittautuminen Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen -kurssin tuutorryhmiin: http://doodle.com/n6xms6umsp5fakbfOpettajat
- Pirkko Hyvönen, tutkijatohtori, huone KK220 (erityisesti kurssi Projektiopiskelu)
- Essi Vuopala, yliopisto-opettaja, huone KK231 (erityisesti kurssit Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa, Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen sekä Designing e-learning)
- Miisa Brännfors KM, koulutussuunnittelija KK230 (Taitotyöpajat kurssista Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena)
- Sanna Järvelä, professori, sivuaineen vastuuhenkilöTutkimuslupa
Opintojaksoja ja niiden tuotoksia, erityisesti verkkomateriaaleja voidaan yliopiston käytäntöjen mukaisesti käyttää tutkimustarkoituksiin. Kaikki materiaalit käsitellään tutkimuseettisesti ja anonyymisti. Mikäli sinulla on jotain tätä vastaan, ilmoita siitä sähköpostilla (essi.vuopala(at)oulu.fi).